Dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci v oblasti ochrany duševního vlastnictví a boje proti jeho porušování. V Bruselu za účasti zástupců Evropské komise podepsalo několik desítek významných subjektů dvě memoranda, a to konkrétně Memorandum o porozumění o padělaných výrobcích ze dne 21.6.2016 a Memorandum o porozumění o online reklamě a právech duševního vlastnictví ze dne 25.6.2018. Více informací o této události naleznete zde.

 Jelikož virtuální nákupní galerie Scottie.cz dlouhodobě prosazuje politiku plné transparentnosti a soulad s právem, v jehož rámci se snaží všemi prostředky bránit porušování práv duševního vlastnictví, tak vítá tuto iniciativu a ztotožňuje se s myšlenkami výše uvedených memorand.

Naše virtuální nákupní galerie Scottie.cz se distancuje od prodeje jakýchkoliv produktů, které by porušovaly duševní vlastnictví a výslovně proti těmto produktům bojuje a snaží se minimalizovat riziko prodeje takovýchto výrobků zahraničními dodavateli. Ovšem, nejsme tomu schopni stoprocentně zabránit, neboť jsme platforma, která prezentuje tisíce produktů. Snažíme se dohlížet na naše zahraniční dodavatele všemi různými způsoby a dělat zpětnou kontrolu jejich produktů, které zde prodávají. V případě, že by nějaký z dodavatelů prodával produkt, který by porušoval duševní vlastnictví tak jej okamžitě vymažeme a s dodavatelem neprodleně ukončíme spolupráci. Žádáme Vás, abyste nám nahlásili jakýkoliv produkt, o kterém byste nabyli domnění, že se může jednat o produkt, který by toto duševní vlastnictví porušoval.

Všichni, kdo se na virtuální nákupní galerii Scottie.cz setkají s porušováním práv duševního vlastnictví nás mohou kontaktovat na naši emailovou adresu: info@scottie.cz. Pomůžete tak k odhalení a potrestání těch, kteří nerespektují práva duševního vlastnictví.

Virtuální nákupní galerie Scottie.cz není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákonem č. 480/2004 Sb. a "Safe Harbor" ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) odpovědná za porušování práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví.